• शुक्रबार १०-४-२०७५/ Friday 18-01-19
  • ०९:३४

On Air : श्रुतिसंवेग

Up Next : समापन

धार्मिक कार्यक्रम 05:15 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बुलबुले प्रभातिय खबर 06:30 am - 07:00 am
बुलबुले डबलि 07:00 am - 07:15 am
BBC नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गीत 07:30 am - 08:00 am
बुुलबुले हालखबर 08:00 am - 08:10 am
बदलिदो नेपाल (राजनितिक) 08:10 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
गीतसंगीत 09:15 am - 10:00 am
बुलबुले हालखबर 10:00 am - 10:15 am
गीतसंगीत 10:15 am - 11:00 am
बुलबुले हालखबर 11:00 am - 11:15 am
वनपाखा 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
मध्यान्ह कलिङ 12:15 pm - 1:00 pm
बुलबुले हालखबर 1:00 pm - 1:15 pm
गीतसंगीत 1:15 pm - 2:00 pm
गीतसंगीत 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
SMS Box 3:15 pm - 4:00 pm
बुलबुले हालखबर 4:00 pm - 4:15 pm
गीतसंगीत 4:15 pm - 5:00 pm
बुलबुले हालखबर 5:00 pm - 5:15 pm
माईतिको सन्देश 5:15 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
आत्मिक यात्रा 6:15 pm - 6:30 pm
बुलबुले हालखबर 6:30 pm - 7:00 pm
आशाको वाणी 7:00 pm - 7:30 pm
साझाखबर 7:30 pm - 8:00 pm
साहित्य सिर्जना 8:00 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:00 pm
साझा सवाल 9:00 pm - 9:45 pm
समापन 10:00 pm - 10:15 pm
धार्मिक कार्यक्रम 05:15 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बुलबुले प्रभातिय खबर 06:30 am - 07:00 am
बुलबुले डबलि 07:00 am - 07:15 am
BBC नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
घर आगन 07:30 am - 08:00 am
बुुलबुले हालखबर 08:00 am - 08:10 am
साझा सवाल(BBC) 08:10 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
गीतसंगीत 09:15 am - 10:00 am
बुलबुले हालखबर 10:00 am - 10:15 am
गीतसंगीत 10:15 am - 11:00 am
बुलबुले हालखबर 11:00 am - 11:15 am
म्युजिक एट एलाभेन 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
मध्यान्ह कलिङ 12:15 pm - 1:00 pm
बुलबुले हालखबर 1:00 pm - 1:15 pm
गीतसंगीत 1:15 pm - 2:00 pm
गीतसंगीत 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
SMS Box 3:15 pm - 4:00 pm
बुलबुले हालखबर 4:00 pm - 4:15 pm
प्रतिभाका रंगहरु 4:15 pm - 5:00 pm
बुलबुले हालखबर 5:00 pm - 5:15 pm
हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल 5:20 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
आत्मिक यात्रा 6:15 pm - 6:30 pm
बुलबुले हालखबर 6:30 pm - 7:00 pm
गीतसंगीत 7:00 pm - 7:30 pm
साझाखबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतसंगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
अजरअम्बर गितहरु 9:15 pm - 10:00 pm
समापन 10:00 pm - 10:15 pm
धार्मिक कार्यक्रम 05:15 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बुलबुले प्रभातिय खबर 06:30 am - 07:00 am
बुलबुले डबलि 07:00 am - 07:15 am
BBC नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गीत 07:30 am - 08:00 am
बुुलबुले हालखबर 08:00 am - 08:10 am
देशप्रदेश 08:10 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
गीतसंगीत 09:15 am - 10:00 am
बुलबुले हालखबर 10:00 am - 10:15 am
बुलबुले फरमाईस् 10:15 am - 11:00 am
बुलबुले हालखबर 11:00 am - 11:15 am
म्युजिक एट एलाभेन 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
मध्यान्ह कलिङ 12:15 pm - 1:00 pm
बुलबुले हालखबर 1:00 pm - 1:15 pm
गीतसंगीत 1:15 pm - 2:00 pm
गीतसंगीत 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
SMS Box 3:15 pm - 4:00 pm
बुलबुले हालखबर 4:00 pm - 4:15 pm
गीतसंगीत 4:15 pm - 5:00 pm
बुलबुले हालखबर 5:00 pm - 5:15 pm
हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल (यात्रा) 5:20 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
आत्मिक यात्रा 6:15 pm - 6:30 pm
बुलबुले हालखबर 6:30 pm - 7:00 pm
कार्यक्रम “दरो घर दिगो बस्ती” 7:00 pm - 7:30 pm
साझाखबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतसंगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
श्रुतिसंवेग 9:15 pm - 10:00 pm
समापन 10:00 pm - 10:15 pm
धार्मिक कार्यक्रम 05:15 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बुलबुले प्रभातिय खबर 06:30 am - 07:00 am
बुलबुले डबलि 07:00 am - 07:15 am
BBC नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गीत 07:30 am - 08:00 am
बुुलबुले हालखबर 08:00 am - 08:10 am
देश प्रदेश 08:10 am - 08:55 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
गीतसंगीत 09:15 am - 10:00 am
बुलबुले हालखबर 10:00 am - 10:15 am
ज्योतिस जगत 10:15 am - 11:00 am
बुलबुले हालखबर 11:00 am - 11:15 am
गीतसंगीत 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
मध्यान्ह कलिङ 12:15 pm - 1:00 pm
बुलबुले हालखबर 1:00 pm - 1:15 pm
गीतसंगीत 1:15 pm - 2:00 pm
गीतसंगीत 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
SMS Box 3:15 pm - 4:00 pm
बुलबुले हालखबर 4:00 pm - 4:15 pm
प्रतिभाका रंगहरु 4:15 pm - 5:00 pm
बुलबुले हालखबर 5:00 pm - 5:15 pm
स्पोट्स विक 5:20 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
आत्मिक यात्रा 6:15 pm - 6:30 pm
बुलबुले हालखबर 6:30 pm - 7:00 pm
गीतसंगीत 7:00 pm - 7:30 pm
साझाखबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतसंगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
बुलबुल 9:15 pm - 10:00 pm
समापन 10:00 pm - 10:15 pm
धार्मिक कार्यक्रम 05:15 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बुलबुले प्रभातिय खबर 06:30 am - 07:00 am
बुलबुले डबलि 07:00 am - 07:15 am
BBC नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
घर आगन 07:30 am - 08:00 am
बुुलबुले हालखबर 08:00 am - 08:10 am
बदलिदो नेपाल 08:10 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
गीतसंगीत 09:15 am - 10:00 am
बुलबुले हालखबर 10:00 am - 10:15 am
गीतसंगीत 10:15 am - 11:00 am
बुलबुले हालखबर 11:00 am - 11:15 am
वनपाखा 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
मध्यान्ह कलिङ 12:15 pm - 1:00 pm
बुलबुले हालखबर 1:00 pm - 1:15 pm
गीतसंगीत 1:15 pm - 2:00 pm
गीतसंगीत 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
SMS Box 3:15 pm - 4:00 pm
बुलबुले हालखबर 4:00 pm - 4:15 pm
साथिसंग मनका कुरा 4:15 pm - 5:00 pm
बुलबुले हालखबर 5:00 pm - 5:15 pm
हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल (यात्रा) 5:20 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
आत्मिक यात्रा 6:15 pm - 6:30 pm
बुलबुले हालखबर 6:30 pm - 7:00 pm
गीत संगीत 7:00 pm - 7:30 pm
साझाखबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतसंगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
अजर अमर गितहरु 9:15 pm - 10:00 pm
समापन 10:00 pm - 10:15 pm
धार्मिक कार्यक्रम 05:15 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बुलबुले प्रभातिय खबर 06:30 am - 07:00 am
बुलबुले डबलि 07:00 am - 07:15 am
BBC नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
हाम्रो सरोकार 07:30 am - 08:00 am
बुुलबुले हालखबर 08:00 am - 08:10 am
नेपाल चौतारी 08:10 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
गीतसंगीत 09:15 am - 10:00 am
बुलबुले हालखबर 10:00 am - 10:15 am
गृहसंसार 10:15 am - 11:00 am
बुलबुले हालखबर 11:00 am - 11:15 am
गीतसंगीत 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
मध्यान्ह कलिङ 12:15 pm - 1:00 pm
बुलबुले हालखबर 1:00 pm - 1:15 pm
गीतसंगीत 1:15 pm - 2:00 pm
गीतसंगीत 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
SMS Box 3:15 pm - 4:00 pm
बुलबुले हालखबर 4:00 pm - 4:15 pm
बाल चौतारी 4:15 pm - 5:00 pm
बुलबुले हालखबर 5:00 pm - 5:15 pm
सुनौलो भविष्य 5:15 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
आत्मिक यात्रा 6:15 pm - 6:30 pm
बुलबुले हालखबर 6:30 pm - 7:00 pm
गीत संगीत 7:00 pm - 7:30 pm
साझाखबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतसंगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
श्रुतिसंवेग 9:15 pm - 10:00 pm
समापन 10:00 pm - 10:15 pm
धार्मिक कार्यक्रम 05:15 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बुलबुले प्रभातिय खबर 06:30 am - 07:00 am
बुलबुले डबलि 07:00 am - 07:15 am
BBC नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गीत 07:30 am - 08:00 am
बुुलबुले हालखबर 08:00 am - 08:10 am
नेपाल चौतारी 08:10 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
गीतसंगीत 09:15 am - 10:00 am
बुलबुले हालखबर 10:00 am - 10:15 am
गीतसंगीत 10:15 am - 11:00 am
बुलबुले हालखबर 11:00 am - 11:15 am
वनपाखा 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
मध्यान्ह कलिङ 12:15 pm - 1:00 pm
बुलबुले हालखबर 1:00 pm - 1:15 pm
गीतसंगीत 1:15 pm - 2:00 pm
गीतसंगीत 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
SMS Box 3:15 pm - 4:00 pm
बुलबुले हालखबर 4:00 pm - 4:15 pm
फ्रेनसिप 4:15 pm - 5:00 pm
बुलबुले हालखबर 5:00 pm - 5:15 pm
मास्टर माईण्ड 5:15 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
आत्मिक यात्रा 6:15 pm - 6:30 pm
बुलबुले हालखबर 6:30 pm - 7:00 pm
गीत संगीत 7:00 pm - 7:30 pm
साझाखबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतसंगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
मधुवनको शुशेली 9:15 pm - 10:00 pm
समापन 10:00 pm - 10:15 pm